Klimaatverandering> VU is verder kijken
Klimaatverandering

De faculteit is wereldwijd een van de toonaangevende instellingen op het gebied van klimaatonderzoek. Onze wetenschappers werken gezamenlijk ieder vanuit hun eigen vakgebied aan meer kennis over het veranderende klimaat. Aardwetenschappers en biologen bekijken klimaatveranderingen in heden en verleden, terwijl geo-milieuwetenschappers en hydrologen de invloed van de mens analyseren. Milieuwetenschappers stellen sociaal-economische vragen: blijven we wonen in gebieden waar overstromingen te verwachten zijn?

Sluiten Klimaatverandering
Gezonde voeding> VU is verder kijken
Gezonde voeding

Kunnen we overgewicht onder jongeren het beste voorkomen door spotjes op tv, door gezonder voedsel in de schoolkantines aan te bieden of door drie uur extra gymles in de week? Overgewicht kun je oplossen door een anti-vet pil te ontwikkelen, maar gezondheidswetenschappers kijken ook naar andere oplossingen, zoals hogere belastingen op vet voedsel of het aanpassen van de woonomgeving zodat er meer speelgelegenheid voor kinderen komt.

Sluiten Gezondheidswetenschappen
Jeugd en alcohol> VU is verder kijken
Jeugd en alcohol

Jongeren drinken steeds vaker, steeds meer en steeds jonger. Dit terwijl uit steeds meer onderzoeken blijkt dat alcoholgebruik op jonge leeftijd schadelijker is voor de ontwikkeling van de hersenen dan lange tijd werd gedacht. Hoe schadelijk is alcoholgebruik onder jongeren nu echt en hoe kunnen we het ontmoedigen? Typisch een vraagstuk waar de brede blik van Gezondheid en leven studenten van pas komt.

Sluiten Gezondheid en leven
VWO'ers en wetenschap> VU is verder kijken
VWO'ers en wetenschap

Zoekt u meer verdieping voor uw VWO-leerlingen? Schrijf u dan in om met uw klas aan een Sciencelab deel te nemen! Leerlingen zijn van nature heel nieuwsgierig en dat komt in de bèta-disciplines goed van pas. Maar hoe regel je nu een leuk practicum waarbij ze deze nieuwsgierigheid op een handige manier kunnen inzetten? En hoe zorg je dat ze hier ook echt wat van opsteken? Volg met uw hele klas een Sciencelab!

Sluiten Sciencelabs
Genomics en evolutie> VU is verder kijken
Genomics en evolutie

"We are now starting the century of biology." Dat zei de genomics-pioneer Craig Venter in 1998. Door de genomics-revolutie weten we nu veel meer over de evolutionaire samenhang tussen mensen, dieren en planten. En die evolutie is nog steeds overal om ons heen aan de gang! Welke ontdekkingen zijn er nog te verwachten? En wat is de relatie tussen evolutie en levensbeschouwing? Binnen de biologie-opleiding aan de VU is evolutie een centraal thema.

Sluiten Biologie
Vacancies at the Department of Earth Sciences Meld je voor 1 april aan voor de Amsterdam Summer School en win een beurs van 500 euro!

spamfuik@vu.nl