Home > Nieuws & Agenda > Agenda
tot
08-06-2017

Onderwijs is kans voor verandering

Optimaal beleid voor complexe problemen in de zorg is van landsbelang en wereldwijd onderwerp van studie. Uitstekende beleidsvoornemens en goed doorgerekende plannen zijn ontwikkeld, echter de uitvoer hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Bestaande routines en culturen zijn moeilijk te veranderen. Een kansrijke strategie om complexe problemen in de zorg te adresseren vraagt om een transdisciplinaire benadering. Hierbij werken mensen uit verschillende wetenschapsdomeinen en mensen buiten de wetenschap samen. Zo willen de hoogleraren Marjolein Zweekhorst en Fedde Scheele een veranderstrategie in gang zetten, die op meerdere niveaus aangrijpt: zowel nationaal als internationaal, bij zorgorganisaties en op het niveau van de individuele zorgprofessionals.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
22-06-2017

Stof(fen) tot nadenken. Van blootstelling naar effecten op moleculair niveau

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
28-06-2017

[korte omschrijving]

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
29-06-2017

Trafficking and secretion of neuropeptides in mouse hippocampal neurons

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
04-07-2017

Preconditioning and Dynamic Stimuli

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl