Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Overleven in kwetsbare delta's afhankelijk van korte-termijn en lokale factoren
Nieuwsarchief
05-11-2012

Zeespiegelstijging minder van invloed op overstromingsrisico dan aangenomen

Dit blijkt uit onderzoek van Jan Vermaat (Aarde en economie) en Marieke Eleveld (IVM).

De kwetsbaarheid van rivierdelta’s en de kans op overstromingen wordt veel meer bepaald door plaatselijke factoren dan door de wereldwijde zeespiegelstijging. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Vermaat en Marieke Eleveld van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De VU-wetenschappers publiceerden hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Climate Change.

Natuurlijke bondgenoot
Belangrijke factoren die van invloed zijn op het overstromingsrisico zijn vooral de kans op een stormvloed, de beschikbare ruimte voor het vloedwater dat die overstroming kan veroorzaken in de delta, en de mogelijkheid om natuurlijke opslibbing te herstellen. Opslibbing is een natuurlijke bondgenoot tegen de gevolgen van overstromingen doordat de afzetting van nieuwe lagen zand en klei nieuw land vormt en oud land ophoogt. Daar is ook in dichtbevolkte delta’s ruimte voor, zoals in de Yangtze Kiang in China en de Ganges in Bangladesh.

Kwetsbaarheid
Rivierdelta’s zijn door hun ligging aan zee kwetsbaar voor overstromingen. Het gevaar komt van twee kanten: van de zee en de rivier. “De gevolgen van overstromingen zijn groot en leiden tot het verlies van kostbare levens en vruchtbare landbouwgrond, maar ook van vastgoed en infrastructuur”, zegt Jan Vermaat. Die kwetsbaarheid is echter niet gelijk verdeeld op aarde. De VU-wetenschappers vonden dat de invloed van de stijgende zeespiegel minder groot is dan tot nu toe werd aangenomen en dat lokale factoren veel meer van invloed zijn op de kwetsbaarheid van rivierdelta’s en de kans op overstromingen verhogen. “De zeespiegel stijgt overal gestaag, maar langzaam. Stormvloeden en rivieroverstromingen treden lokaal op, maar kunnen daar enorm huishouden. Onze modelberekeningen laten zien dat hun effect veel groter kan zijn dan tot nu toe werd aangenomen”, aldus Jan Vermaat.

Lees het artikel Divergent options to cope with vulnerability in subsiding deltas.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl