Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Rob Hengeveld: we moeten het heilloze pad naar een afvalwereld verlaten – en snel
Nieuwsarchief
07-05-2012

Rob Hengeveld: we moeten het heilloze pad naar een afvalwereld verlaten – en snel

VU emeritus-hoogleraar Natuurbeheer Rob Hengeveld publiceerde kortgeleden zijn boek “Wasted World”, dat verscheen bij The University of Chicago Press.

Wasted World - Rob HengeveldIn dit boek, met lovende woorden aanbevolen door Bill McKibben, Gretchen Daily, Dan Simberloff en David Goodall, laat Hengeveld zien hoe een lange geschiedenis van menselijke consumptie geleid heeft tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en ons achterlaat in een wereld die kapot gaat door menselijk afval. In plaats van de bekende milieuproblemen (klimaatverandering, energietekort, voedseltekort, verzilting, ontbossing, vervuiling) apart te behandelen, schetst Rob een samenhangend overzicht en laat hij zien hoe die problemen onderling verband houden en terug te voeren zijn op één enkele onderliggende oorzaak: we zijn met teveel mensen op deze wereld.

Alle systemen produceren afval. Zolang de menselijke bevolking beperkt was konden de afvalstromen nog opgenomen en verwerkt worden op dezelfde manier als in de natuur, waarin het afval van de ene soort voedsel is voor een andere. Energie van de zon heeft deze kringlopen in continue beweging gehouden. Maar de wereldbevolking is nu zodanig gegroeid dat natuurlijke processen onvoldoende energie en voeding kunnen leveren om de enorme afvalstromen snel genoeg om te zetten in nutriënten. Wij lijken op een loodgieter die een lek in de waterleiding probeert te dichten door stukken pijp uit andere leidingen te zagen waardoor de lekkage steeds erger wordt.

In zijn boek roept Rob Hengeveld op tot een nieuwe strategie om de groei van de wereldbevolking beheersbaar te maken, om te voorkomen dat we niet alleen de natuurlijke, biologische en geologische wereld te gronde richten, maar ook onze culturele wereld, die we de laatste paar duizend jaar hebben opgebouwd, na een evolutionaire ontwikkeling van 4 miljard jaar.

Info: rob.hengeveld@gmail.com, n.m.van.straalen@vu.nl

Hengeveld, R. (2012) Wasted World. How Our Consumption Challenges the Planet. The University of Chicago Press, Chicago, U.S.A. ISBN-13: 978-0-226-32699-3, ISBN-10: 0-226-32699-3, 337 pp., hard cover $ 30,-

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl