Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > VU-ecologen: Toendravegetatie verandert sterk door klimaatsopwarming
Nieuwsarchief
13-04-2012

Toendravegetatie verandert sterk door klimaatsopwarming

Prof. Dr. Hans Cornelissen (Systeemecologie) publiceert met collega's in Nature Climate Change over de wereldwijde gevolgen van klimaatsopwarming voor toendravegetatie.

Een internationaal team van ecologen, waaronder Hans Cornelissen van de Vrije Universiteit Amsterdam, analyseerde voor het eerst op wereldschaal de gevolgen van klimaatsopwarming voor toendravegetatie. Deze veranderingen zijn belangrijk door de grote rol van toendravegetatie voor het vastleggen van koolstof op aarde. Vegetatie remt immers het broeikaseffect. De ecologen publiceerden hun bevindingen in het gerenommeerde tijdschrift Nature Climate Change.

Op 46 koude locaties vergeleken de onderzoekers hoe de afgelopen 30 jaar de belangrijkste plantengroepen in boomloze toendra veranderden. Dit deden zij door herhaalde metingen. De ecologen toonden aan dat de toendravegetatie over het algemeen hoger en dichter is geworden door de bijna overal sterk toegenomen struikvegetatie. Dit gaat ten koste van de kleintjes onder de planten, zoals mossen, die belangrijke zijn in koude en vaak natte gebieden.

De ecologen toonden bovendien in Ecology Letters aan dat ook bij kunstmatige toendraopwarming in veldexperimenten de struiken toenemen ten koste van mossen en korstmossen. Ook sluiten hun resultaten aan bij het grootschalige ‘opgroenen’ van de toendra door aardmetingen vanuit satellieten. Voor het goed voorspellen van de toekomstige toendravegetatie zijn ook regionale en lokale verschillen in bodem en klimaat belangrijk.

De onderzoekers ontdekten dat vooral in nattere gebieden en in de minder koude poolstreken de struiken sterk en evenredig toenamen met de mate van zomeropwarming. Ook maakte het veel verschil voor de vegetatieverandering  of de bodem al dan niet een permanent bevroren laag (permafrost) had. Om vegetatieverandering in koude gebieden beter te kunnen voorspellen, bevelen de onderzoekers aan om met gestandaardiseerde methodes de vegetatieveranderingen te blijven meten en vooral in te zetten op de koude regio’s die nu nog slecht onderzocht zijn, zoals Siberië, Canada en Groenland.

Het artikel is hier te lezen.

Hans Cornelissen - vegetatiemetingen
Hans Cornelissen meet toendravegetatie op in Noord-Zweden, een van de locaties in de wereldwijde analyse. Op de achtergrond zijn ‘dakloze’ tentjes te zien die de toendra opwarmen in een experiment dat gekoppeld is aan deze metingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl