Home > Onderwijs > Overig onderwijs

Naast de reguliere bachelor- en masteropleidingen biedt de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen voor verschillende doelgroepen andere vormen van onderwijs.

AiO-onderwijs
AiO's bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen kunnen via hun promotor of afdelings-onderwijscoördinator cursussen aanvragen via het Onderwijsbureau Beta. Het onderwijs wordt aangeboden als zogenaamd aanschuifonderwijs.

Contractonderwijs
Kan of wil je je niet als reguliere student inschrijven? Dan heb je bij FALW de mogelijkheid tegen betaling als contracttoehoorder deel te nemen aan het onderwijs. 

Honoursprogramma
Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl