Home > Onderzoek > Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Onderzoek vindt niet langer plaats in een geĆÆsoleerde omgeving. Om die reden vindt het onderzoek van de Vrije Universiteit niet alleen plaats binnen faculteiten, maar is het deels ook ondergebracht in interdisciplinaire onderzoeksinstituten die faculteitsoverstijgend zijn.

Daarnaast participeert de faculteit Aard- en Levenswetenschappen in nationale onderzoekscholen en Graduate Schools waar vooral cursorisch onderwijs wordt aangeboden aan promovendi. Deze externe samenwerkingsverbanden versterken het onderzoek en dragen bij aan de kwaliteit ervan.

De faculteit participeert in de volgende interdisciplinaire onderzoeksinstituten:

Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)

AIMMS is een interfacultair onderzoekinstituut ontstaan in 2010 vanuit de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen met een sterke focus op het gebied van de moleculaire en humane levenswetenschappen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar moleculaire mechanismen van biologische processen, en diagnostiek met biomarkers.

AIMMS website

Amsterdam Neuroscience

De campusbrede integratie van neurowetenschappers binnen Amsterdam Neuroscience is uniek in Nederland. De missie van Amsterdam Neuroscience is de bestudering van mechanismen die ten grondslag liggen aan hersenziekten, waaronder neuropsychiatrische afwijkingen, dementie en wittestofziekten, door middel van een integrale aanpak die zich uitstrekt van molecuul tot patiƫntenbed.

Website Amsterdam Neuroscience

Integrative Bioinformatics Institute VU (IBIVU)

The IBIVU has a core Bioinformatics section which focuses on developing bioinformatics methods and a Systems Bioinformatics section which focuses on modeling biological systems. The IBIVU is supported by the Department of Computer Science. The main activities include the integration of bioinformatics activities and teaching bioinformatics at bachelor and master level.

Website IBIVU

Spatial Information Laboratory (SPINlab)

Het spatial information laboratory (SPINlab) ondersteunt en stimuleert het onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit. Het SPINlab is opgezet als een onafhankelijk lab, ondersteund door de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

Website SPINlab
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl