Home > Over de faculteit > Feiten en cijfers
De feiten en cijfers van 2015: over onderwijs, onderzoek en personeel van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW).

Opleidingen

 • 6 bacheloropleidingen
 • 11 masteropleidingen
 • 15 minoren

Studenten

 • 1.785 bachelorstudenten
 • 1.146 masterstudenten
 • 103 premasterstudenten

Onderzoek

 • 60 promoties
 • 1.146 academische publicaties*
 • 60 professionele publicaties*

Personeel

 • 257 fte wetenschappelijk personeel
 • 138 fte promovendi
 • 135 fte ondersteunende personeel
 • 348 visiting fellows en onderzoekers
 • 46 hoogleraren
 • 17 bijzonder hoogleraren

* publicaties uit 2014     
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl