Home > Studenten > Studiegids > 2011-2012 > Bachelor > Biomedische wetenschappen

Gezondheid in grootstedelijke gebieden

 
 • Vakcode: AB_487021
 • Credits: 6.0
 • Voertaal: Nederlands
 • Faculteit: Fac. der Aard- en Levenswetenschappen
 • Coördinator: prof. dr. M. van Eck van der Sluijs-van
 • Docenten: dr. ir. J. Legler
  dr. ir. T.H.M. Hamers
  prof. dr. M. van Eck van der Sluijs-van
 • Lesmethode(n): Hoorcollege, Werkgroep, Practicum

Doel vak

De student verwerft inzicht in:
• de invloed van bevolkingsdichtheid- en samenstelling op de gezondheid
van inwoners van grootstedelijke gebieden
• de invloed van sociaal-economische factoren op de gezondheid van
inwoners van grootstedelijke gebieden
• de invloed van luchtverontreiniging (o.a. polycyclische aromatische
koolwaterstofverbindingen en dioxines) op de gezondheid van inwoners
van grootstedelijke gebieden spelen
• de invloed van geluidsoverlast op de gezondheid van inwoners van
grootstedelijke gebieden
• De student verwerft praktische vaardigheden met betrekking tot
toxicologisch onderzoek (o.a. HPLC)
Niveau 3: specialisatie

Inhoud vak

De gezondheidstoestand van de bevolking in grootstedelijke gebieden
verschilt van die in meer rurale gebieden. In deze cursus wordt
aandacht geschonken aan de bijdrage die o.a. bevolkingsdichtheid- en
samenstelling, sociaal-economische factoren, geluidsoverlast, en met
name verontreiniging van de lucht hebben op de gezondheid van inwoners
van grootstedelijke gebieden.
Eindtermen:
Aan het eind van de cursus kan de student:
• de interactie tussen sociale leefomgeving en humane gezondheid in
grootstedelijke gebieden beschrijven
• de interactie tussen luchtverontreiniging en humane gezondheid in
grootstedelijke gebieden beschrijven
• de interactie tussen geluidsoverlast en humane gezondheid in
grootstedelijke gebieden beschrijven
• (onder begeleiding) toxicologisch onderzoek verrichten

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (22 uur), werkcolleges (6 uur), practica (46 uur)

Toetsvorm

Presentatie

Literatuur

Wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Doelgroep

Keuzecursus voor derdejaars BSc Gezondheid en Leven en BSc Biomedische
wetenschappen.

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl