Natuurwetenschap en sociaal-economisch: klimaatverandering

Het klimaat verandert wereldwijd. Wat zijn de oorzaken en vooral ook de gevolgen? De Aarde is zelf in staat het klimaat te laten schommelen, dus wat is nu precies de bijdrage van de mens? Aan onze faculteit is 'klimaat' een begrip dat de verschillende onderzoeksgroepen sterk verbindt.

 

klimaatcompilatie3

 

Aardwetenschappers proberen grote klimaatveranderingen in het verleden van de Aarde te begrijpen, zodat we weten wat ons te wachten staat in de toekomst. Biologen kijken naar hoe planten en dieren reageren op kleine klimaatveranderingen in hun leefgebied. Geo-milieuwetenschappers en (eco)hydrologen bestuderen de invloed die de mens heeft op de waterkringloop of op het lokale klimaat door gebieden te ontbossen, of juist te laten begroeien. Milieuwetenschappers en Aarde & economen bekijken de sociaal-economische gevolgen van een veranderend klimaat: moeten we blijven wonen in gebieden waar overstromingen in de toekomst te verwachten zijn?


Door samenwerking tussen deze wetenschappers, is de faculteit een van de toonaangevende instellingen in de wereld op het gebied van klimaat. Hiernaast (links) vind je een lijst met voorbeelden van onderzoek dat in het nieuws is gekomen.

 

Opleidingen waarin klimaat(verandering) een grote rol speelt:

Bacheloropleiding Aarde en economie

Bacheloropleiding Aardwetenschappen

Bacheloropleiding Biologie

Masteropleiding Earth Sciences

Masteropleiding Ecology
Masteropleiding Environment and Resource Management

Masteropleiding Hydrology

 

Onderzoek waarin klimaat(verandering) een grote rol speelt:

Earth Sciences

Ecological Sciences

Instituut voor Milieuvraagstukken/Institute for Environmental Studies (IVM)

 

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Kom een dag proefstuderen!

spamfuik@vu.nl